10 Ιουνίου, 2020

Προγράμματα Σπουδών

ΓΥΜΝΑΣΙΟ (Α’, Β’, Γ’ Γυμνασίου)

 • Μαθηματικά | 2 ώρες/εβδομάδα
 • Φιλολογικά | 2 ώρες/εβδομάδα
 • Φυσική | 1 ώρα/εβδομάδα
 • Χημεία | 1 ώρα/εβδομάδα

Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ

 • Μαθηματικά | 3 ώρες/εβδομάδα
 • Φυσική | 2 ώρες/εβδομάδα
 • Αρχαία Ελληνικά | 2 ώρες/εβδομάδα
 • Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία | 2 ώρες/εβδομάδα
 • Χημεία | 1 ώρα/εβδομάδα

Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ (Θετικών Σπουδών)

 • Μαθηματικά Προσανατολισμού – Γενικής Παιδείας | 4 ώρες/εβδομάδα
 • Φυσική Προσανατολισμού – Γενικής Παιδείας | 3 ώρες/εβδομάδα
 • Χημεία | 1 ώρα/εβδομάδα
 • Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία | 2 ώρες/εβδομάδα

Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ (Ανθρωπιστικών Σπουδών)

 • Αρχαία Ελληνικά Προσανατολισμού | 4 ώρες/εβδομάδα
 • Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία | 2 ώρες/εβδομάδα

Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ (Θετικών Σπουδών)

 • Μαθηματικά | 4 ώρες/εβδομάδα
 • Φυσική | 4 ώρες/εβδομάδα
 • Χημεία | 3 ώρες/εβδομάδα
 • Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία | 3 ώρες/εβδομάδα

Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ (Οικονομίας – Πληροφορικής)

 • Μαθηματικά | 4 ώρες/εβδομάδα
 • Ανάπτυξη Εφαρμογών | 3 ώρες/εβδομάδα
 • Αρχές Οικονομικής Θεωρίας | 3 ώρες/εβδομάδα
 • Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία | 3 ώρες/εβδομάδα

Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ (Ανθρωπιστικών Σπουδών)

 • Αρχαία Ελληνικά | 4 ώρες/εβδομάδα
 • Ιστορία | 2 ώρες/εβδομάδα
 • Κοινωνιολογία | 2 ώρες/εβδομάδα
 • Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία | 3 ώρες/εβδομάδα