10 Ιουνίου, 2020

Ειδικές Παροχές

Στο Φροντιστήριο «Προοπτική», στην πόλη της Κοζάνης, η εκπαίδευση των μαθητών είναι πολύπλευρη.

Εργαζόμαστε διαρκώς ώστε να παρέχουμε στις νέες και τους νέους (Γυμνάσιο & Λύκειο) τα απαραίτητα εργαλεία για την εξέλιξή τους.

Δωρεάν Βιβλία/Σημειώσεις

Παρέχουμε δωρεάν βιβλία και σημειώσεις που καλύπτουν όλα τα εξωσχολικά βοηθήματα και περιλαμβάνουν μεθοδολογία και εμβάθυνση στην εξεταστέα ύλη.

Online μαθήματα

Στην ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ πιστεύουμε ότι καμία ώρα μαθήματος δεν πρέπει να χάνεται. Σε περίπτωση απουσίας του μαθητή, παρέχουμε τη δυνατότητα σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης μέσα από μια σύγχρονη πλατφόρμα elearning.

Εβδομαδιαία Διαγωνίσματα – Τεστ

Διοργανώνουμε τεστ σε εβδομαδιαία βάση, στο Αμφιθέατρό μας. Στόχος είναι να εμπεδώσουν οι μαθητές την ύλη και να παρακολουθούμε στενά την πρόοδό τους.

Συμβουλευτική & Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Σε συνεργασία με εξειδικευμένους επιστήμονες, διοργανώνουμε για τους μαθητές μας σεμινάρια συμβουλευτικής – επαγγελματικού προσανατολισμού και συμπλήρωσης του μηχανογραφικού δελτίου.

Συμβουλευτική Γονέων

Καλώντας αναγνωρισμένους επιστήμονες, διοργανώνουμε ημερίδες για τους γονείς των μαθητών μας. Σκοπός είναι να ενημερωθούν για τους ευέλικτους τρόπους με τους οποίους μπορούν να υποστηρίζουν τα παιδιά τους καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής περιόδου